Навигация

ՀՀ Մարզեր

    ՀՀ տարածքը բաժանված է տասը մարզի և Երևան քաղաքի:

   Մայրաքաղաք ԵՐԵՎԱՆԸ 2797 տարեկան է՝ Ավելի հին քան Հռոմը:

   Հայաստանի բոլոր մարզերն առանձնանում են իրենց յուրօրինակ զբոսաշրջային գրավչություններով:

   Զբոսաշրջության տարբեր ձևերի սիրահարների համար Հայաստանի մարզերում բազմազան են հետաքրքրություններն ու հանգստի պայմանները: